Fredensbjergparkens Grundejerforenings bestyrelse

FormandUlrik Grønborg (K25)
Kasserer: Carsten Puggaard (K55) 
Birthe Jacobsen (S53)
Malene Dørge (S31) 
Søren Kromann (S49)

Suppleanter: 
Mette Balle Christensen (S49)
Torben Lund (S81)

Bestyrelsen mødes 4-6 gange om året og den årlige generalforsamling ligger typisk i slutningen af oktober måned.

Bestyrelsen kan kontaktes på formand8240@gmail.com
Konstituerende bestyrelsesmøde skal afholdes inden for 14 dage efter generalforsamlingen. 

Vi diskuterer emner bragt op af medlemmerne, emner som vi selv finder vigtige, emner som er skrevet ind i foreningens vedtægter og emner, som kommer udefra - fx kommunen.

Bestyrelsen vil altid gerne kontaktes, hvis du er i tvivl om noget eller mangler informationer om foreningens eller dine egne pligter og opgaver. Og vi kan altid hjælpe.