Grundejerforeningen Fredensbjergparkens Bestyrelse

På generalforsamling i oktober 2019 blev følgende medlemmer af bestyrelsen valgt:

Formand: Jesper Lorentzen (K60)
Kasser: Carsten Puggaard (K54) 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Birthe Jacobsen (S53)
Malene Dørge (S31) 
Ulrik Grønborg (K25)

Suppleanter: 
Jens Halvorsen (S85)
Essy M. Basseri (K24)

Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året og den årlige generalforsamling ligger typisk i slutningen af oktober måned.
Bestyrelsen kan kontaktes på formand8240@gmail.com
Konstituerende bestyrelsesmøde skal afholdes inden for 14 dage efter generalforsamlingen. 

Vi diskuterer emner bragt op af medlemmerne, emner som vi selv finder vigtige, emner som er skrevet ind i foreningens vedtægter og emner, som kommer udefra - fx kommunen.

Bestyrelsen vil altid gerne kontaktes, hvis du er i tvivl om noget eller mangler informationer om foreningens eller dine egne pligter og opgaver. Og vi kan altid hjælpe.