Grøntudvalget

Her kan du læse mere om aktiviteterne i Grøntudvalget, der står for al pleje og udvikling af vores fælles grønne arealer.

Grøntudvalget kan kontaktes på e-mailadressen 8240gu@gmail.com.

Baggrund:
Siden ca. 1970 og frem til 2016, forestod kommunen at passe foreningens grønne arealer på foreningens regning. Opgaverne blev aftalt med Grøntudvalget.
Efter aftale med kommunen valgte foreningen selv at forestå at passe arealerne pr. januar 2016 
Grøntudvalget varetager definition af opgaver, indhentning af tilbud, igangsætning og kontrol.
I lighed med tidligere indkasserer kommunen grøntbidraget dels fra foreningen og dels fra de få grundejere, der ikke er medlemmer af foreningen, samt betaler leverandørerne.

Budgettet vedtages ved den årlige generalforsamling i oktober, på baggrund af medlemsønsker og sund fornuft. For tiden er budgettet kr. 562.500,- incl. moms.

Grøntudvalget består af op til 5 medlemmer og 2 suppleanter – alle vælges i forbindelse med generalforsamlingen og udvalget er nedsat af foreningens bestyrelse.

Kommunen varetager vore veje (Jættehøjen, Skodshøjen og Korshøjen) samt de stier (slipper) som løber mellem blokkene. Kommunen salter og står for belægning.

Årshjulet for grøntudvalget kan ses her.
Læs vores aftale med Aarhus Kommune her.
Reglerne for Grøntudvalget kan ses her.

Helhedsplan 2003:
I 2003 lavede Grøntudvalget et forslag til langsigtet Helhedsplan for vort område.
Det er den plan, som nuværende og kommende Grøntudvalg bør se ned i og hente inspiration. Planen er fremsynet og god til at holde en brugbar retningslinje.
Planen kan ses her.

Hvem er i Grøntudvalget?
Grøntudvalget består af grundejere og består i øjeblikket af følgende medlemmer:

  1. Inger Møldrup Sørensen, J23, forkvinde
  2. Morten Charles, K23
  3. Stig Thornsohn, S19
  4. Rikke Tindal Christensen, J64
  5. Steen Luk, S7

Suppleanter: (ingen p.t.)