Beton

 

En løbende vedligeholdelse kan den enkelte husejer normalt selv klare:

a) Hold betonen ren, tør og fri for snavs, alge-ansamlinger og kalkudblomstninger ved at foretage diverse mindre betonudbedringer. Det gælder bl.a. om at nedsætte vandsugningsevnen, for alle ansamlinger forsinker udtørring efter en regnbyge.

b) Strø ikke salt på betonkonstruktionerne om vinteren.

c) Undgå alle skadelige behandlinger med maling. Det løser kun problemet kosmetisk.

Det er også vigtigt at beskytte betonkanter med pap, vandnæser o. lign. Det udføres nok bedst af en fagmand. Se afsnittet om Tage.

Præfabrikerede betonelementer:

Betonelementer på carport/udhus

Betonelementer på Altan/Tag på boligen

Betonafdækning på mure mellem gårdhaver  

Der vil være mulighed for, at vedligeholde vores betonoverflader på boligerne på følgende måde:  

Afrensning: Når vi ser på boligernes betonoverflader, så er de stærkt angrebet af overfladesmuds/skidt samt grønalger m.m.

Det første der skal gøres ved betonoverfladen er, at den skal afrenses.

Dette kan ske på forskellig vis. -Evt. ved manuel skuring af betonoverfladen eller med vandrensning ved tryk, det sidste er det mest effektive.

Efter denne afrensning er det vigtigt, at ødelagte fuger skiftes ud før overfladebehandling.

Når betonoverfladen er tør kan den efterfølgende overfladebehandles.

Afprøv på et mindre område for at se resultatet.  

Overfladebehandling:

Et velegnet produkt kunne være følgende:

Masterseal 303   fra -  BASF Construction Chemicals Denmark A/S

                                      Telefon 74 66 15 11

                                       www.basf-cc.dk

 

Renovering
Jeg må fraråde, at man selv giver sig i kast med en betonrenovering, fordi det kræver ekspertise at udføre dette arbejde.

Ved betonrenovering sandblæser man overfladerne, frihugger alle beskadigede felter, frilægger armeringsjern osv. Der er andre metoder, men fælles for dem alle er, at alle syge steder skal fjernes.

Herefter beskyttes armeringsjernene igen, huller udbedres, og et nyt pudslag trækkes over hele konstruktionen. De materialer, der anvendes hertil, er ikke bare sand og cement, men specielle produkter. Til sidst kan betonen behandles med farveløs dækbehandling. Der findes forskellige produkter. F.eks. er et tysk produkt fra Deitermann meget brugt