Carporte

 

Carportene fungerer som åbninger i husrækken, der med deres skyggevirkning byder "Velkommen indenfor", og det har al­drig været tanken, at de skulle lukkes. Flere har i de senere år af en eller anden årsag alligevel gjort det.

Hvis man vælger at sætte en port i, bør den i det mindste være sort, så den ikke stikker helt af fra omgivelserne. Ang. træbeskyttelse, se afsnittet om Farver.