Installationer

 

Du kan her læse mere om elekticitet, fjernvarme og vand.

Elektricitet

Århus Kommunal Værker ejer og vedligeholder som hovedregel ledningsnettet til første delings­punkt, det vil normalt sige målerskabet.Grundejeren ejer og skal sørge for vedli­geholdelse af ledningsnettet efter dette punkt. Hvis målerskab og sikringstavle sidder forskellige steder (f.eks. måler­skabet udenfor og tavlen indenfor), ejer grundejeren forbindelsen mellem de to.

 

Fjernvarme

Århus Kommunal Værker ejer og vedligeholder rørene helt frem til hovedhanen i huset. Det betyder, at AKV skal udbedre evt. skader på have, flisebelægning o.l., der sker under opgravningsarbejde i forbindelse med fjernvarme. Rørledninger og installationer efter hovedhanen ejes og skal vedligeholdes af grundejeren.

 

Vand

Århus Kommunal Værker ejer og vedligeholder rørene frem til stophanen. Grundejeren ejer rørsystemet efter stophanen og skal sørge for dets vedligehol­delse og reparation.

Henvendelse: Århus Kommunal Værker. Tlf. 8615-3344