Plankeværk

 

For at bibeholde det oprindelige hel­hedsindtryk bør plankeværk være ud­ført af lodrette, profilerede brædder og males sorte. Krydsfinérplader og gam­meldags plankeværk á la landsby klæder ikke husene på Højene.

Højden af plankeværket bør være ens i den enkelte blok. Nogle flugter plankeværkets overkant med murenes betonoverkant, andre steder følger den betonens underkant. Dt anbefales at holde fast ved den oprindelige højde.

I bilaget om Plankeværker er der for­skellige forslag til udformning. Profil 1 og 2 er begge typer, der oprindeligt er anvendt i be­byggelsen. Til profil 3 anvendes fuldkan­tede brædder i en såkaldt "en-på-to-be­klæd­ning". En fjerde mulighed er at an­vende en åben beklædning af f.eks. 25 x 100 mm ru brædder monteret med ca. 25 mm afstand mellem brædderne. Denne løsning adskiller sig mest fra de øvrige plankeværkstyper, men giver bedre læ, fordi vinden ikke slår ned bag planke­værket, som den gør ved helt lukkede typer.