Tage

 

Husene er forsynet med "built-up" tage med eller uden stenbelægning. Normalt vil sådan et tag kunne holde i ca. 25 år. Omkring halvdelen af husene har op til i dag (1997) fået ny tagpap.

Man bør lade reparation eller pålægning af ny tagpap udføre af fagfolk, hvilket vil sige et tagdækkerfirma. Ved fejllægning er der stor risiko for gennemsivning - også hos naboen!

Det er afgørende, at tagentreprenøren er med­lem af en branchesammenslut­ning, og at firmaet giver garanti - normalt 10 år. Det sker f.eks. gennem garantisel­skabet Dansk Tagdækning A/S - GDT.

Normalt anbefales en 2-lags tagdæk­ning, som afsluttes med en skjult ind­dækning ovenpå beton-facadeelemen­ter­ne. Synlige zinkløskanter/drypnæser kan dog anvendes, men højden må ikke overstige 25 mm. Vi anbe­faler, at beboerne i en blok bliver enige om en ens udformning.

Har man tagvinduer er det som regel en god idé at udskifte dem ved samme lejlighed. Man kan vælge mellem faste eller oplukkelige. Flere tagdækkere medtager det i entreprisen.