Servicefradrag

På generalforsamlingens grøntmøde i 2023 sagde formanden for grøntudvalget – i en bisætning – at man kunne trække grøntbidraget fra.

Ifølge SKAT kan man trække arbejdsløn til almindeligt havearbejde fra:

  • Græsslåning
  • Klipning af hæk
  • Lugning
  • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
  • Snerydning
  • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tag og tagrender giver ikke fradrag)

Hvorimod udgifter til enkeltstående havearbejder som fx anlæg af ny græsplæne, andre nyanlæg og belægningsarbejde giver ikke fradrag.

Man kan altså ikke trække hele grøntbidraget fra. 

Budgettet for 2023 er vedtaget på generalforsamlingens grøntmøde i oktober 2022; og arbejdet udføres i løbet af 2023; men betales først som grøntbidrag i februar 2024.

Grundejerforeningens grøntudvalg har fundet frem til de dele af grøntbidraget, der er fradragsberettiget.

Men bestyrelsen anser ikke opslaget på Facebook den 2. maj 2024 kl 15:47 som fyldestgørende. Der mangler den nødvendige dokumentation.

Grundejerforeningens bestyrelse er i dialog med grundejerforeningens grøntudvalg for at få den nødvendige dokumentation.

Man kan rette i sin slutopgørelse 4 år tilbage frem til 1. maj. Dvs. Årsopgørelsen for 2021 kan rettes frem til 30. april 2025; for 2022 er det 30. april 2026 etc.