Grøntudvalget

 

Beskæftiger sig med: Højenes grønne områder, samt pleje og anlæg. 

Grøntudvalget kan kontaktes på e-mailadressen 8240gu@gmail.com

Medlemmer af udvalget:

  • Rune Brøner (S5)
  • Kirsten Harris (K9) 
  • Jette (J6)
  • Maria (K34)
  • Stig Thornsohn (S19)

Suppleanter:

  • Steen Luk (S7)
  • Inger (J23)