Grøntudvalget

 

Beskæftiger sig med: Højenes grønne områder, samt pleje og anlæg. 

Grøntudvalget kan kontaktes på e-mailadressen 8240gu@gmail.com

Medlemmer af udvalget:

  • Inger Møldrup (J23) (formand)
  • Morten Charles (K23)
  • Steen Luk (S7)
  • Stig Thornsohn (S19)

Suppleanter: (ingen pt.)