Informationsudvalget

 

Beskæftiger sig med: Grundejerforeningens kommunikation og hjemmeside.

Medlemmer:
Ulrik Grønborg (K25) - ug@it.dk

(Administratorlink: www.fredensbjerg.dk/umbraco/)