Velkomstudvalget

 

Beskæftiger sig med at byde nye beboere velkommen.
Meddelelse om ejerskifte kan gives til formanden - så giver formanden besked videre til velkomstudvalget :-)