Velkomstudvalget

 

Beskæftiger sig med at byde nye beboere velkommen.
Meddelelse om ejerskifte kan gives til formanden@fredensbjerg.dk

Medlemmer:
Pt. ingen medlemmer