Generalforsamlingen

Vores generalforsamling ligger som regel i slutningen af oktober. Her vil bestyrelsen fortælle om året, der er gået, og hvad der er af planer for det kommende år. Det er også her der vælges nye medlemmer til bestyrelse, og man kan stille op til vores underudvalg:
grøntudvalget, aktivitetsudvalget, legepladsudvalget osv. Du kan læse mere om udvalgene her.

 

Hvis man har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen på formand8240@gmail.com