Arbejdsdag på Højene

Kære alle

Så er det på lørdag den 21. maj, at vi har arbejdsdag på Højene. Som tidligere meldt ud kommer dagen til at forløbe ca. som følgende:
Kl. 10.00: Vi mødes på legepladsen og fordeler arbejdsopgaver.
Kl. 12-13: Vi tænder op i grillen og griller pølser og brød til frokost. (Grundejerforeningen sørger for pølser, brød, tilbehør samt drikkevarer)
Hvis der er mere arbejde, arbejder vi videre efter frokost.
Kl. 14.00: (Børne)loppemarked, flødebollekast og hygge
Kl. 17.30 Vi tænder atter op i grillen, og måske skal teltet sættes op alt efter vejret. Grundejerforeningen sørger for kød og pølser, og vi medbringer hver især noget til et fælles tag-selv-bord.
Vi er et par tovholdere på dagen, men vi har brug for hjælp til fx at grille, sætte telt op, handle ind til frokost mm.
Vi håber på solskin og glæder os til, at vi endelig kan have arbejdsdag igen:-)

De bedste hilsner
Aktivitetsudvalget

S5