Byggestøj Netto

Beboerne i området har uden tvivl bemærket at der foregår nedrivning af Netto-bygningen, og der efterfølgende vil blive opført en ny Netto butik på stedet med forventet genåbning omkring marts 2021.

Vi må derfor leve med en lang byggeperiode, som allerede har forårsaget en del gener i form af støj, støv, store køretøjer på Korshøjen etc.

Flere af os beboere tæt på har allerede fundet anledning til at klage over forholdene og overskridelse af gældende regler for byggeri til Aarhus Kommune, og skulle andre føle anledning til at påtale generende forhold og/eller overskridelse af gældende regler kan byggemyndigheden kontaktes på emailadressen: virksomheder@mtmt.aarhus.dk.

K6