fællesråd

opfordring til at vi melder os ind i Fællesrådet for Risskov og Vejlby, så vi har mulighed for at være fælles med andre områder, hvis kommunen vil ændrer på vores vilkår f.eks. at privatisere vejstykkerne eller gadelyset, som de er i gang med andre steder.

S28