fællesråd

opfordring til at vi melder os ind i Fællesrådet for Risskov og Vejlby, så vi har mulighed for at være fælles med andre områder, hvis kommunen vil ændrer på vores vilkår f.eks. at privatisere vejstykkerne eller gadelyset, som d er iang med andre steder.

S28