GU - græsslåning i FBP

Der er foretaget græsslåning i dag og gartnerfirmaet meddeler, at man nok de fleste steder desværre har kørt med en defekt maskine. Dette har bevirket, at der er synlige striber i græsset. Gartner beklager, og vil forsøge at at rette op på det ved næste slåning.
Hilsen GU-FBP

J23 / S7 / S19