naturpleje

Det går fremad med at lade naturen få lidt mere plads. Tak for det. Hvad med at overveje at udvide med flere blomster områder og plante f.eks. former for bl.a. vise kål og lade dem blomster og ovrlade noget til harerne?
Forslag vedr. græsslåning hvad med at undersøge om man kan erstattet den forurening i dag og i stedet bruge små it-maskiner (der tager hensyn til pindsvinene i området), der automatisk kører på de reducere græsarealer?

S28