Rotte

Der er også set en rotte ved skodshøjen 23

23